Jaarcijfers

Winstberekening:

Wist u dat niet alle ondernemers verplicht zijn om een jaarrekening op te laten stellen??!! Vele zzp-ers / eenmanszaken kunnen volstaan met een winstberekening. Wat is een winstberekening? Een winstberekening is een beknopte samenvatting van uw jaarcijfers, waarin alle relevante informatie m.b.t uw bedrijf kort en bondig wordt samengevat.


Jaarrekening:

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming die wij elk jaar voor u opstellen. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat u met uw bedrijf heeft uitgevoerd in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening sluit aan op uw administratie en die sluit weer aan op uw boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

De jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder:
  • De balans per 31 december.
  • De resultatenrekening van het boekjaar.
  • Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.

Waarvoor heeft u eeen jaarrekening nodig?

Naast het feit dat de jaarrekening u informatie verschaft over het afgelopen boekjaar, kunnen uw bank en/of andere financiële instellingen om uw jaarrekening vragen. Daarnaast bent u als BV verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij geldt dat hoe groter de onderneming is, hoe meer gegevens u openbaar moet maken bij de KvK.


Brouwer & Van Doornik Administratie & Adviesbureau ziet de jaarcijfers niet als het sluitstuk van een boekjaar, maar als het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishouding, zoals het optimaliseren van uw fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico’s. Wij bespreken de jaarcijfers indien gewenst in een persoonlijk gesprek met u en zullen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.